Updated in 2564 : on 2020 : 5 : 8 : Bio Brand Names: J ;

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Remark: 2004 ~ 2006 Remark: 2007 ~
... ...  
Janumet Sitagliptin / metformin HCI; Tablet; Diabetic ketoacidosis treatment; Merck
Januvia Sitagliptin phosphate; Tablet; Merck; Type 2 diabetes only; Not for Type 1; Not for diabetic ketoacidosis if ketones increase in blood or urine;
 

Page Top